Διαβούλευση για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ

16/01/2023

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 5631/Β/17.10.2022), για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER),

η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί σε εκδήλωση διαβούλευσης για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027,

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 στις 11:00 π.μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Για την ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Σαββόπουλος Δημήτριος                              Κορεντσίδης Ιωάννης

Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Δήμαρχος Καστοριάς

Μέλος του Δ.Σ.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.