Δικαστική Αστυνομία: Πώς θα στελεχωθεί το νέο αυτό Σώμα και πότε θα ξεκινήσει

10/05/2022

Πρόκειται για το νέο αυτοτελές Σώμα, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό.

Πρεμιέρα για τη Δικαστική Αστυνομία έρχεται τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο θα θέσει άμεσα σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο.

Ήδη, η συγκρότηση του νέου σώματος έλαβε το «πράσινο φως» κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου όπου έγινε παρουσίαση του νομοθετήματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, όπως έγραψε το dikastiko.gr.

«Πρόκειται για ένα νέο αυτοτελές Σώμα, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Το νέο αυτό Σώμα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης, αφού θα περιλαμβάνει επιστήμονες ειδικευμένους σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν γρήγορα και με υπευθυνότητα τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Παράλληλα, αναμένεται να διασφαλίσει την αυτονομία της Δικαιοσύνης ως προς την φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και την εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική μεταρρύθμιση που ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων» τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Δικαστική Αστυνομία: Η πρώτη σύλληψη της ιδέας

Η δικαστική αστυνομία έχει καθιερωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, καθώς αποτελεί παγκόσμια πρακτική. Συγκεκριμένα, δικαστική αστυνομία λειτουργεί και είναι ενεργή, σε πολλές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.

Η ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας, στοχεύει στο να συμβάλλει στην βελτίωση των όρων και των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους λειτουργούς (δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους) και τους δικαστικούς υπαλλήλους, να επιταχύνει ουσιαστικά την έκδοση των αποφάσεων, να εξοικονομήσει πόρους και να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου από την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων, που πολλές φορές παραμένουν ανεκτέλεστες για χρόνια.

Η πρώτη ανακοίνωση του θεσμού είχε γίνει το 1993 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σχεδόν 3 δεκαετίες μετά το σώμα δεν έχει λειτουργήσει, αλλά με τη νέα νομοθετική παρέμβαση Τσιάρα αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά.

Με την ενεργοποίησή του θα ικανοποιηθούν δύο πάγια αιτήματα του δικαστικού συστήματος, αφενός η μείωση του διοικητικού φόρτου, αφετέρου η φύλαξη και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστικών αιθουσών, αποδεσμεύοντας παράλληλα προσωπικό της ΕΛΑΣ.

Δικαστική Αστυνομία: Οι 3+1 απαντήσεις

Μία ακτινογραφία του προωθούμενου νομοσχεδίου καταγράφεται από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ μέσα από 3+ 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για την κρισιμότητα λειτουργίας του νέου αυτού σώματος.

1. Τι είναι η Δικαστική Αστυνομία και πώς θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης;

Πρόκειται για ένα, χωριστό από τους δικαστικούς υπαλλήλους, Σώμα, που θα υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αποτελείται τόσο από ένστολο προσωπικό όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Το νέο αυτό Σώμα θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης ως θεσμού και στην ουσιαστική επιτάχυνση της απονομής της, αφού θα περιλαμβάνει επιστήμονες, ειδικευμένους σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, συνεπικουρώντας τους δικαστές και εισαγγελείς στο έργο τους. Με την ίδρυση του πολιτικού κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας επιλύεται το πρόβλημα άντλησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων επί ζητημάτων που αφορούν εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις και συνδρομής των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Σύνθετα οικονομικά και τραπεζικά ζητήματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ηλεκτρονικές απάτες, ιατρικά θέματα, μετάφραση και διερμηνεία στην επικοινωνία με αλλοδαπές Αρχές ή αλλοδαπούς διαδίκους, είναι μερικά από τα ζητήματα που έως τώρα έμοιαζαν αδιάβατα εμπόδια στο έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, για τα οποία αναζητούνταν λύση με τη βοήθεια επιστημόνων-πραγματογνωμόνων που περιέχονταν στους σχετικούς καταλόγους. Το σύστημα αυτό είχε αποδειχθεί αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, ενώ πολύ συχνά σε υποθέσεις με αυξημένο βαθμό δυσκολίας είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο αδυναμίας εύρεσης πραγματογνωμόνων. Η ένταξη ειδικευμένων επιστημόνων στο νέο Σώμα που θα δουλεύουν δίπλα στους δικαστικούς λειτουργούς θα διευκολύνει την επίλυση και των δυσχερέστερων προβλημάτων και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

2. Τι σημαίνει το νέο αυτό Σώμα για την Ποινική Δικαιοσύνη ειδικά;

Σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί η πρόβλεψη κλάδου νομικών επιστημόνων με αντικείμενο τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επιλογή αυτή κατέστη αναγκαία ενόψει της εκτίμησης ότι η με επάρκεια και ταχύτητα ολοκλήρωση της προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης των εγκλημάτων απαιτεί πλέον ουσιαστική και βαθιά γνώση όλων των πτυχών του δίκαιου και όχι μόνο του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Η καινοτομία αυτή αναμένεται να επιταχύνει ουσιαστικά την ποινική δίκη, τόσο κατά την προδικασία, όσο και συνολικά, αλλά και να συμβάλει στην ποιοτικότερη απονομή δικαιοσύνης.

3. Η Δικαστική Αστυνομία, οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις και η αύξηση εσόδων του Δημοσίου…

Η καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την εκτέλεση χιλιάδων εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων θα ελαχιστοποιηθεί, αφού θα την αναλάβει με συγκεντρωτικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχο των αρμόδιων προς τούτο εισαγγελικών λειτουργών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση των αντίστοιχων εσόδων του Δημοσίου με σημαντικά ποσά, αλλά και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

4. Για ποιον λόγο ένα νέο ένστολο τμήμα;

Με τη δημιουργία του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας θα μπορεί να διευθετηθεί με μεγαλύτερη επάρκεια το πρόβλημα της ασφαλούς λειτουργίας των δικαστηρίων, αφού ο έχων τη σχετική ευθύνη δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός (ως προϊστάμενος του δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας) θα κατευθύνει τους επιφορτισμένους με το σχετικό έργο ενστόλους της Δικαστικής Αστυνομίας όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, ορθολογικά, λόγω του ότι θα έχει εκ των προτέρων γνώση των δικών που λαμβάνουν χώρα τη συγκεκριμένη ημέρα, των ανακριτικών ενεργειών κ.λπ. Αυτό θα εξασφαλίσει στοχευμένη και άρα αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν εξασφαλίζεται με το υπάρχον σύστημα φύλαξης των δικαστηρίων από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: bordernews.gr

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.