Έγκριση υλοποίησης του έργου: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού»

12/01/2023

Προϋπολογισμού: 229.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού»,Προϋπολογισμού: 229.000,00€με Φ.Π.Α, ενέκρινε με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 28 Δεκεμβρίου 2022.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και έπειτα την πραγματοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορούν:

*Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στην Τ.Κ.Διαλεκτού  (Διαλεκτό –Βέλος),  Προϋπ: 44.500,00€

*Άρση επικινδυνότητας πρανούς παιδικής χαράς Ασπροκκλησιάς, Προϋπ :  31.500,00€

 *Επέκταση νεκροταφείων Κωσταραζίου,  Προϋπ :  73.500,00€

 *Εξωραϊσμός πλατειών Λακκωμάτων και Μελανθίου,  Προϋπ :  20.000,00€

*Ανάπλαση πεζοδρόμων «Αρμονία» και «Ιωαννίδη» στο Άργος Ορεστικό, για την βελτίωση   της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ , Προϋπ :  25.000,00€

*Αποδυτήρια γηπέδου Κωσταραζίου, Προϋπ : 34.500,00€

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του έργου μέχρι το ποσό των 229.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 (ΚΑΠ) της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ ο Δήμος Άργους Ορεστικού αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.