Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται την τέχνη του μάρκετινγκ;

28/05/2023

Του Απόστολου Σκαμνού

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η αγορά και πώληση προϊόντων είναι πολύ ανταγωνιστική. Οι επιχειρήσεις συνεχώς καλούνται να εκσυγχρονίζουν τρόπους και μέσα προσέλκυσης των καταναλωτών, προσφέροντας κάτι το μοναδικό σε αυτούς, με στόχο την κατοχύρωση της αποκλειστικότητας έναντι των ανταγωνιστών της.

Πώς όμως οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν συχνά τα παραπάνω;

Η απάντηση στο ερώτημα είναι απλή, χρησιμοποιούν την τέχνη του μάρκετινγκ. Με τον όρο μάρκετινγκ αναφερόμαστε στην οργανωμένη προσπάθεια ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες, αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών, με κύριο εργαλείο την λεγόμενη έρευνα αγοράς ( market research).

Αναλυτικότερα, το μάρκετινγκ βοηθά τις επιχειρήσεις να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες στον βασικό τους αποδέκτη, το κοινό. Η ομάδα μάρκετινγκ εκάστης εταιρίας ή επιχείρησης προβαίνει στην επιλογή της καταλληλότερης, για το κοινό που επιθυμεί να επηρεάσει, στρατηγικής  με απώτερο στόχο την επιρροή της αγοραστικής συμπεριφοράς και την αύξηση ζήτησης των προϊόντων υπηρεσιών τους.

Μπορεί το μάρκετινγκ να βοηθήσει την εταιρία – επιχείρηση να συγκροτήσει μια ταυτότητα;

Από τα πιο δύσκολα βήματα της σταδιοδρομίας μιας εταιρίας – επιχείρησης , αναμφίβολα, είναι η επικράτηση  στον επιχειρηματικό χώρο και η συγκρότηση επιχειρηματικής ταυτότητας. Το μάρκετινγκ βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν, αλλά και να διαμορφώσουν, ανάλογα με τις ανάγκες της, μια επιχειρηματική ταυτότητα ( brand name). Η επιχειρηματική ταυτότητα προκύπτει από τους τρόπους παρουσίασης της εταιρίας-επιχείρησης, των αξιών, στόχων της, καθώς βέβαια και το προφίλ των καταναλωτών της.

Τέλος, το μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλλει στην επικοινωνία εταιρίας  και καταναλωτή;

Ναι, το μάρκετινγκ συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε παραγωγό και καταναλωτή , βελτιώνοντας την επικοινωνία αμφοτέρων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορα μέσα και τακτικές μάρκετινγκ  για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους στους καταναλωτές προϊόντων, χτίζοντας σιγά σιγά μια δυναμική σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το μάρκετινγκ δύναται να επηρεάσει τόσο την αγοραστική συμπεριφορά όσο και την επικοινωνία καταναλωτών περιλαμβάνουν την χρήση διαφήμισης , κοινωνικών μέσων και δημοσίων σχέσεων.

Η κατανόηση του όρου μάρκετινγκ δεν είναι πολύπλοκη ούτε πολυδιάστατη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου εύκολη και αποτελεσματική η εφαρμογή των ποικίλων τεχνικών και στρατηγικών που διαθέτει. Η τέχνη του μάρκετινγκ αποτελεί επιστήμη, αρχίζοντας από την διαχώριση των εννοιών και τρόπων εφαρμογής του. Για αυτό μην κάνετε το λάθος και απορρίψετε έναν πολύτιμο συνεργάτη από την επιχείρησή  σας, επικοινωνήστε με ειδικούς και ξεκινήστε να σχεδιάζεται την δικιά σας  μοναδική στρατηγική μάρκετινγκ. Μια στρατηγική που μπορεί να πετύχει επαυξημένη αναγνωρισιμότητα, πελατειακή βάση και οικονομική επιτυχία.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.