Η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δ. Κοζατσάνη στο Ecomobility του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς

10/05/2023

Σε μια ενδιαφέρουσα δράση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς, παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Δέσποινα Κoζατσάνη, τη Δευτέρα 08 Μαΐου 2023, στην αίθουσα του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Καστοριάς είναι ένα από τα 11 σχολεία από όλη τη χώρα που συμμετέχει στην εκστρατεία ECO2MOBILITY 2022-2023.
Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την οικολογική μετακίνηση, ενώ μέσα από τις προτάσεις-εργασίες τους, οι εκπαιδευόμενοι αναδεικνύουν λύσεις για την αλλαγή συνθηκών και συνηθειών κυκλοφορίας στην πόλη τους.
Κυρίαρχο στοιχείο είναι η στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης και η ελευθερία πρόσβασης στις πόλεις. Ταυτόχρονα παρουσιάζουν την ανάγκη της πράσινης μετακίνησης, του καθαρού αέρα και της σωστής λειτουργίας των πόλεων στο πλαίσιο των αρχών και των ωφελειών της βιώσιμης κινητικότητας.
Οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασμός στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης στην πόλη είναι δείγμα πολιτισμού!

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.