Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στη συνάντηση των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.)

19/04/2022

Πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων μία γόνιμη συνάντηση των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.), παρουσία του Υφυπουργού κ. Αλμυρά και του κ. Μπόκαρη από τη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ.

Με θέμα η υλοποίηση ενός έργου με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα».

Το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σκοπεύει την  επίλυση θεσμικών θεμάτων από πλευράς πολιτείας και συνεργασιών σε θέματα περίθαλψης άγριας ζωής μεταξύ τους.

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα κέντρα περίθαλψης συμβάλουν σημαντικά στην προστασία της βιοποικιλότητας στο καθώς και στην διατήρηση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών στην Ελλάδα.

Οι συντονιστές του προγράμματος που υλοποιείται είναι  ΆΝΙΜΑ καί ΑΡΧΕΛΩΝ.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.