Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού πρανών και αποστραγγιστικών αυλάκων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς

16/11/2022

Με τις Δ.Ε. Μεσοποταμίας, Μακεδνών και Κορεστείων, ολοκληρώθηκαν από τον Δήμο Καστοριάς οι παρεμβάσεις αγροτικού χαρακτήρα που αφορούν στον καθαρισμό και τη διαμόρφωση των πρανών, των αποστραγγιστικών αυλάκων και χανδάκων στα αγροκτήματα όλων των οικισμών του Δήμου, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκσκαφή προσχώσεων και την εκρίζωση φυτών όπου απαιτείται, καθώς και την παράπλευρη κοπή – εκθάμνωση φυτών και βάτων και την απομάκρυνση των φερτών υλών ώστε να αποστραγγίζουν απρόσκοπτα με φυσική ροή τα νερά των παρακείμενων αγροτεμαχίων.

Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι η διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στις καλλιέργειες.

Εργασίες προηγήθηκαν οι Δ.Ε. Αγίας Τριάδας, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου και Καστρακίου.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.