Π.Ε. Καστοριάς: Υποχρεωτική η Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος

10/05/2023

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και βάσει σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ γνωστοποιείται ότι εν όψει της διεξαγωγής των  Γενικών Βουλευτικών  Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, η  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 51  του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 Α΄57).

Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 21η Μαΐου 2023 να προσέλθουν στις κάλπες  και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

  • Δικαιολογημένα δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα:

α) αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους,

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό,

γ)  Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.

  • Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

δ)  Οι εκλογείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος, λόγω μη συμπλήρωσης, στη διπλωματική περιφέρεια που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, εκλογέων κατοίκων εξωτερικού.

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπάρχουν συνολικά υπάρχουν 138 εκλογικά τμήματα, όπου οι εκλογείς της Π.Ε. Καστοριάς, καλούνται να ψηφίσουν. Το σύνολο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους είναι 61.783, ενώ δεν υπάρχουν τμήματα Ετεροδημοτών.
  • Όσοι έχουν παραλειφθεί από τους εκλογικούς καταλόγους χωρίς να έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν να ψηφίσουν, αφού πάρουν σχετική βεβαίωση από τον Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι.
  • Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς  στο εικονίδιο Βουλευτικές Εκλογές 2023  (https://kastoria.pdm.gov.gr/), σύνδεσμος (link) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου καθένας μπορεί να ενημερωθεί για το Πού Ψηφίζει, όπως επίσης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές.
  • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρχουν υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για οποιαδήποτε ενημέρωση των πολιτών και επίλυση τυχόν προβλημάτων της διαδικασίας στα τηλ. 2467350311, 2467350270 και 2467350288.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.