Προγραμματική Σύμβαση για την Στήριξη της Επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Καστοριάς

27/09/2021

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές για την  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς»,  έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, υπέγραψε την Δευτέρα 19 Ιουλίου, ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.  Την Τρίτη 20 Ιουλίου εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι της Διακήρυξης του έργου, ενώ τον Αύγουστο αναμένεται  να δημοπρατηθεί, δίνοντας «ανάσα» στην τοπική οικονομία.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Δήμος Καστοριάς: 500.000 ευρώ, Δήμος Άργους Ορεστικού: 250.000 ευρώ, Δήμος Νεστορίου: 250.000 ευρώ

Με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση πρόκειται να κατασκευαστούν χωματουργικά έργα, οδοστρωσίες, ασφαλτικά και στους τρεις Δήμους, τα οποία μετά την ολοκλήρωση τους, θα παραδοθούν στους συμβαλλόμενους Δήμους.

Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι :

Α. Δήμος Καστοριάς  (Επιμέρους Προϋπολογισμός 500.000,00€)

  • Θα γίνουν παρεμβάσεις σε δεκαεννιά (19) σημεία σε δώδεκα (12) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, όπου είναι κτηνοτροφικές περιοχές και αναμένεται να εξυπηρετηθούν άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.

Θα γίνουν  κατά τόπους αμμοχαλικοστρώσεις, επίστρωση με υλικό  υπόβασης οδοστρωσίας, καθαρισμός τάφρων καθώς και κατασκευή σωληνωτών τεχνικών.

  • Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου.

Η Επιφάνεια παρέμβασης  είναι 1054,80 τμ. Θα γίνουν αμμοχαλικοστρώσεις στο σύνολο της επιφάνειας και θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου, σε επιφάνεια 750τμ.

Β. Δήμος Άργους Ορεστικού(Επιμέρους Προϋπολογισμός 250.000,00€)

  • Οδός 1 : Συνδέει τον οικισμό του Άργους Ορεστικού με το ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς και την Κτηνοτροφική Ζώνη της περιοχής. Έχει μήκος 965μ και πλάτος 5.5μ.

Οι  εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν : Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

  • Οδός 2: Συνδέει την Βιοτεχνική περιοχή του Άργους Ορεστικού με την Επ.Ο.15 προς Δισπηλιό. Έχει μήκος 940μ και πλάτος 7,5μ.

Οι  εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν : Εργασίες ανακατασκευής του υφιστάμενου οδοστρώματος, επίστρωση με υλικό βάσης πάχους 0,10μ,Προεπάλειψη  με ασφαλτικό διάλυμα, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

Γ. Δήμος Νεστορίου(Επιμέρους Προϋπολογισμός  (250.000,00€)

Θα γίνουν παρεμβάσεις σε δέκα (10) σημεία σε έξι (06) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, όπου είναι κτηνοτροφικές περιοχές και αναμένεται να εξυπηρετηθούν άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.

Θα γίνει εξυγίανση του εδάφους με αμμοχαλικοστρώσεις, στρώση υπόβασης,  καθαρισμός των τάφρων και κατά  τόπους κατασκευή τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης για τη συγκράτηση φερτών υλικών.

Πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αναμένεται να υλοποιηθεί σε περίπου τρεις μήνες.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.