Προμήθεια αθλητικού υλικού για το Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς

08/06/2022

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την συνεδρίαση στις 07/06/22, η έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-ΠΕ Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Προμήθεια Αθλητικού Υλικού για το Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Καστοριάς.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι προϋπολογισμού 11.500€. Το ποσοστό συμμετοχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-ΠΕ Καστοριάς είναι 90% και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών πόρων της Π.Ε. Καστοριάς.

Η Περιφερειακή Αρχή επενδύει στην συστηματική προαγωγή του Αθλητισμού, βελτιώνει τις αθλητικές της υποδομές και θέτει τις βάσεις καθιέρωσης και διεξαγωγής περισσότερων αθλητικών διοργανώσεων στην περιοχή.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.