Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων

16/02/2023

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» της Δ.Υπ.Α θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης  διάρκειας 80 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν εργαζόμενοι ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο να ενημερωθούν αναλυτικά για τα αντικείμενα κατάρτισης και για τις ειδικότητες των εκπαιδευτών και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα την οποία μπορούν να βρουν στη σελίδα https://kekkastorias.com/. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023. Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα https://kekkastorias.com/.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΔΒΜ στο τηλέφωνο 2467025388 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις  ώρες 09:00 έως 15:00.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.