Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Άργους Ορεστικού

13/03/2023

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 50 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 35 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2467351319
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητηρίου 35
Email: [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.