Σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού πρανών και αποστραγγιστικών αυλάκων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς

11/10/2022

Με στόχο την εξυπηρέτηση των αγροτών, αλλά και των κατοίκων των οικισμών του Δήμου μας, μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στον καθαρισμό και τη διαμόρφωση των πρανών, των αποστραγγιστικών αυλάκων και χανδάκων στα αγροκτήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ξεκίνησαν από τον Δήμο Καστοριάς, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκσκαφή προσχώσεων και την εκρίζωση φυτών όπου απαιτείται, καθώς και την παράπλευρη κοπή – εκθάμνωση φυτών και βάτων και την απομάκρυνση των φερτών υλών ώστε να αποστραγγίζουν απρόσκοπτα με φυσική ροή τα νερά των παρακείμενων αγροτεμαχίων.

Οι παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις Δ.Ε. Αγίας Τριάδας, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου και Καστρακίου, ενώ είναι σε εξέλιξη στις Δ.Ε. Μακεδών και Μεσοποταμίας. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν αντίστοιχες εργασίες στις Δ.Ε. Κορεστείων και Κλεισούρας.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.