Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

01/10/2022

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών  οργανώνεται και εορτάζεται κάθε έτος, στις 26 Σεπτεμβρίου,  από το  Συμβούλιο της Ευρώπης  σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή Ένωση και  με απώτερο στόχο να  ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε  45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγεται η εκμάθηση γλωσσών.

Ειδικότερα στοχεύει να:

  1. ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνονται, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,
  2. προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί,
  3. ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών, εντός και εκτός σχολείου, είτε με σκοπό τις σπουδές, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές.

Το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς συμμετείχε στους εορτασμούς  με δοκιμασία  πολύγλωσσου γλωσσοδέτη  από ομάδα μαθητών/τριων της Γ’  γυμνασίου.

Οι γλωσσοδέτες είναι  εξ ορισμού δύσκολοι στην εκφορά τους σε μία γλώσσα, αλλά η ομάδα μας κατάφερε να πει 3 γλωσσοδέτες, σε 3 διαφορετικές γλώσσες,  σε λιγότερο από 1 λεπτό!!

Η διασκεδαστική δοκιμασία καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης  https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/Default.aspx

 Επιμέλεια δραστηριότητας: Γκιλίρη  Αργυρώ (αγγλικής φιλολογίας)

Παούνη Χριστίνα (γερμανικής φιλολογίας)

Τσιάτσικα Παναγιώτα (ελληνικής φιλολογίας)

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.