Υποχρεωτικός μέχρι τις 30 Απριλίου ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

30/03/2022

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1301/18-03-2022/Β οι
ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών, υποχρεούνται μέχρι τις 30
Απριλίου να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Πιο συγκεκριμένα, υποχρεούνται:
• Στην υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,
καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα
(τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
• Στην απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του
εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά
κλαδιά.
• Στο κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης
τους.
• Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
• Στη συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου
καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται πρόστιμο.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.