Υπογραφή Ένταξης Πράξης για “Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Καστοριάς”, από τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη

19/05/2022

Tην Υπογραφή Ένταξης της Πράξης για την: “Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς”, που υπέβαλε το Γ.Ν. Καστοριάς, στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”, προυπ. 1.909.165,21 με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη.

Σύμφωνα με το αντικείμενο της πράξης, η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στις μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και επεμβάσεων, με στόχο τη λειτουργική βελτίωση σε τμήματα του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Στη σημερινή κατάσταση οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, παρουσιάζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται στην ανεπάρκεια χώρων, στην προβληματική χωρική οργάνωση και στα προβλήματα αδειοδοτήσεων. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, προγραμματίζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

α. Κατασκευή πτέρυγας Ορθοπαιδικής κλινικής: Προτείνεται η κατασκευή νέας πτέρυγας, συνολικού εμβαδού περίπου 750 τ.μ., ως καθ’ ύψος προσθήκη και επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Μαιευτική κλινική.

β. Αναμόρφωση Παθολογικού τομέα: Μετά τη μεταστέγαση της Ορθοπαιδικής κλινικής, θα γίνει αναδιαρρύθμιση του χώρου για:

β1. Μετεγκατάσταση Παθολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Ορθοπαιδικής, Καρδιολογικής κλινικής. Η Παθολογική κλινική στη νέα θέση θα αναπτύξει έως 30 κλίνες σε εμβαδόν περίπου 575 τ.μ.

β2. Μετεγκατάσταση Καρδιολογικής κλινικής στον σημερινό χώρο της Παθολογικής κλινικής, ο οποίος θα επαρκεί αφού ο αριθμός κλινών της Καρδιολογικής κλινικής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της Παθολογικής.

γ. Αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του Ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας της Παθολογικής κλινικής, όπου είναι εγκατεστημένος ο αξονικός τομογράφος και οι υποστηρικτικοί του χώροι. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων.

δ. Αναμόρφωση των μαγειρείων, ώστε να συμμορφωθούν στις ισχύουσες προδιαγραφές για την πιστοποίηση HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 ΕΚ και την υπουργική απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012, καθώς και για την πιστοποίηση σύμφωνα με τους  κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).

Σε συνέντευξη που ακολούθησε της υπογραφής της Πράξης, η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δ. Κοζατσάνη, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Πρόκειται για μια σημαντική ημέρα, διότι έχει εγκριθεί μια μελέτη που αφορά το Γ.Ν. Καστοριάς. Αυτό δείχνει, για πολλοστή φορά, το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής, τόσο για την υγεία όσο και για το Νοσοκομείο Καστοριάς. Ήδη υπάρχουν έργα, αξίας 7 εκ.€ και με την συγκεκριμένη μελέτη, που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα προκύψει ένα επίσης σοβαρό έργο».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Νοσοκομείου  Γρηγόριος Χάτσιος, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη, την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  Δ. Κοζατσάνη, αλλά και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δ. Σαββόπουλο, για όλη την έμπρακτη στήριξή τους στο Νοσοκομείο, σημείωσε, μεταξύ άλλων:  «Υπογραφή Ένταξης της Μελέτης, σήμερα, για πολύ σημαντικά έργα του Νοσοκομείου Καστοριάς, έργα για τα οποία πάρα πολλά χρόνια ακούγονταν. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να πάρουν σάρκα και οστά και άμεσα  να υλοποιηθούν».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης κατά τις δηλώσεις του, υπογράμμισε: «Μια σημαντική ημέρα για την Π.Ε. Καστοριάς. Μια ιστορική ημέρα για το Νοσοκομείο Καστοριάς. Μια μέρα χαράς για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα σπουδαίο έργο αξίας περ. 2 εκ. ευρώ. Μια μελέτη για την αναβάθμιση και την επέκταση του Νοσοκομείου Καστοριάς εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα αίτημα, το οποίο είχαμε συζητήσει από την αρχή, με την Αντιπεριφερειάρχη Δ. Κοζατσάνη και με τον Διοικητή τον κ. Χάτσιο, καθώς μου είχαν επισημάνει ότι δεν είναι τόσο λειτουργικό το νοσοκομείο και ήταν μια αναγκαιότητα, αυτήν η αναβάθμιση. Από την πρώτη στιγμή, δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες στην Διαχειριστική Αρχή και με την άψογη συνεργασία  των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διαχειριστικής, της Περιφερειακής Ενότητας και της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, έγιναν όλες οι ενέργειες και βρέθηκαν τα χρήματα, που ήταν απαραίτητα για να γίνει μια τόσο στοχευμένη μελέτη. Μια μελέτη που θα οδηγήσει σε έργα, πολλαπλάσια του ποσού που αξίζει και  θα ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα». Παράλληλα, ευχαρίστησε για τη συνεργασία όλους όσους εργάστηκαν και κατάφεραν σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να φτάσουν σε αυτήν την «σημαντική» οφέλη για την περιοχή.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.