Αυξάνεται η αμοιβή για την κυριακάτικη και τη βραδινή εργασία; Από πότε και για ποιους;

08/05/2022

Κατά σχεδόν 24 ευρώ αυξάνεται η Κυριακάτικη εργασία για χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν τις Κυριακές ή τις αργίες λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού

Ειδικότερα όσοι εργαζόμενοι εργάζονται την Κυριακή θα λάβουν από τoν Μάιο αυξημένες αποδοχές το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο όπου την επόμενη Κυριακή θα εργαστούν λόγω του ότι είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.

Σημαντικές συνέπειες της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ είναι η αύξηση της προσαύξηση κυριακάτικης εργασίας (και εργασίας στις αργίες), της προσαύξησης νυχτερινής εργασίας και της προσαύξησης για την εκτός έδρας απασχόληση.

Οι προσαυξήσεις αυτές υπολογίζονται επί του νομίμου μισθού, δηλαδή του κατώτατου μισθού.

Κυριακάτικη εργασία ή εργασία τις αργίες

Ο εργαζόμενος την Κυριακή ή επί αργίας, δικαιούται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη εργασία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο εργατολόγο Γιάννη Καρούζο με τον νέο κατώτατο μισθό των 713 €, και το ημερομίσθιο των 31,85 €, η αμοιβή για εργασία κατά πλήρες ωράριο την Κυριακή ή σε αργία θα ανέλθει στα 55,73 € (προσαύξηση 23,88 €).

Για τον υπολογισμό της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργασίας του κατά την Κυριακή, θα πρέπει να διακρίνουμε εάν η εν λόγω εργασία επιτρέπεται ή όχι από το νόμο:

Για επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε ημέρα Κυριακή, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι ενώ ο οφειλόμενος μισθός υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές, η προσαύξηση του 75% υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου ή ωρομισθίου.

Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό απασχοληθεί κατά την Κυριακή για περισσότερες από 5 ώρες, τότε δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Για επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε ημέρα Κυριακή, δικαιούται να λάβει μόνο την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, καθώς και αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Νυχτερινή εργασία

Αντίστοιχα, η νυχτερινή εργασία όπως μας εξηγεί ο κ. Καρούζος θα αμείβεται με το ημερομίσθιο και προσαύξηση 25% επί του νομίμου ημερομισθίου, δηλαδή με 39,81€ (προσαύξηση 7,96 €), ενώ η αμοιβή για την εκτός έδρας απασχόληση θα ανέλθει στο κανονικό ημερομίσθιο + 1 νόμιμο ημερομίσθιο (δηλαδή 31,85 €) για κάθε ημέρα εκτός έδρας απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία, δικαιούνται να λάβουν το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του ημερομισθίου προσαυξημένο κατά 25% που υπολογίζεται στο υποχρεωτικώς θεσπισμένο ελάχιστο όριο ημερομισθίου.

Δηλαδή η προσαύξηση 25% για την παροχή νυκτερινής εργασίας υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, που προβλέπεται για κάθε κατηγορία απ’ αυτούς και όχι επί των τυχόν μεγαλύτερων αποδοχών που καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Ειδικότερα, κατά την υπ’ αριθμ. 1830/1946 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η οποία συμπληρώθηκε και ερμηνεύθηκε από την όμοια ΚΥΑ 25825/1951, στους πάσης φύσεως εργαζόμενους υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες και υπηρέτες επιχειρήσεων και εργασιών γενικά συνεχούς ή μη λειτουργίας, στις περιπτώσεις που απασχολούνται είτε τακτικά, είτε έκτακτα από της δεκάτης νυχτερινής (22:00) μέχρι της έκτης πρωινής ώρας (06:00), καταβάλλεται πλην του συμφωνημένου μισθού και προσαύξηση κατά 25% επί του αναλογούντος στην απασχόληση αυτή και νόμιμα ισχύοντος ελαχίστου ορίου.

Συνεπώς, καταρχήν ο εργαζόμενος δικαιούται αυτήν την προσαύξηση, ακόμα και αν ο συμφωνημένος μισθός είναι μεγαλύτερος του ελάχιστου νομίμου και καλύπτει αυτήν.

ΠΗΓΗ   uniformnews.gr

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.