Ο Γρηγόρης Χάτσιος για την εκδήλωση του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

21/09/2022

Από την επιτυχημένη εκδήλωση του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (ΟΔΙΠΥ), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τους Διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ και του Διοικητές Νοσοκομείων των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΔΙΠΥ κο Μπαλάνη Β. οι άξονες δράσης του Οργανισμού, τα Εθνικά προγράμματα που έχει αναπτύξει και υλοποιεί και οι συνέργειες για την επίτευξη της στρατηγικής 2022-2023 που θα φέρουν στην χώρα τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία, και η κα Καραΐσκου Α., επιτελικό στέλεχος του ΟΔΙΠΥ η οποία παρουσίασε το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παρεχόμενη φροντίδα και που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ακολούθησε ουσιαστικός διάλογος με τους Διοικητές των νοσοκομείων οι οποίοι τόνισαν εξαιρετικής σημασία ζητήματα και έκαναν προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε μελλοντικά προγράμματα του Οργανισμού για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των υγειονομικών μονάδων με στόχο την ανταπόκριση των υπηρεσιών τόσο στις προσδοκίες και ανάγκες των ασθενών μας όσο και των εργαζομένων σε αυτές.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.