Παραλαβή και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο Καστοριάς καινούργιου κλίβανου ατμού 453 λίτρων

04/06/2022

Παραλαβή και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο Καστοριάς καινούργιου κλίβανου ατμού 453 λίτρων, που συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της 3ης ΥΠΕ.

Ο κλίβανος είναι σύγχρονης τεχνολογίας για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού υλικού, ιματισμού, ελαστικών, κλπ.

Διαθέτει αυτόνομο και ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής ατμού  το οποίο αποτελείται από ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια, δύο πόρτες, εσωτερικό φορείο  φόρτωσης και δυο εξωτερικά τροχήλατα για την μεταφορά και τοποθέτηση υλικών.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.